Työhyvinvoinnin kuumailmapallo -työpaja

Kuumailmapallo työpajan tuotos, pahvinen kuumailmapallo jossa post-it lappuja kuvaamassa eri työhyvinvoinnin osa-alueitaKuumailmapallo työpaja, ihmisiä työskentelemässä pyören pöydän ympärillä

Description

  • Humanistinen ammattikorkeakoulu

  • 05/2015

eMessi2 -hankkeen puitteissa toteutettu toiminnallinen työhyvinvointia käsittelevä ”Työhyvinvoinnin Kuumailmapallo” -työpaja. Työpaja oli Salovaara & Honkosen (2013) teokseen Voi hyvin, opettaja! pohjautuva toiminnallinen ryhmätyöskentelymenetelmä, jossa pohdittiin työhyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä yksilön sekä työyhteisön tasolla yhteisötaiteen keinoin. Työpajassa rakentui pahvista ja erivärisistä papereista konkreettinen kuumailmapallo, jonka eri osat kuvastivat eri työyhteisössä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.