HANKE/TAPAHTUMA: eMessi2 – Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyön tueksi

image
image

Description

  • HUMAK

  • Kevät 2015

Suoritin 6kk harjoittelun eMessi2 -hankkeessa vuoden 2015 aikana. Tehtäviini kuului hankkeen avustavat tehtävät, kuten

  • tutkimusaineiston käsittely
  • mediatuotteiden valmistus (valo- ja videokuvaaminen, painotuotteet, somen päivittäminen)
  • vertaisryhmiin osallistuminen ja niiden fasilitoinnissa avustaminen
  • sekä seminaarin päätösseminaarin suunnittelu ja toteutus

eMessi2-hankkeen tavoitteena oli mallintaa eMessi-menetelmä* ja tuottaa siitä opas erityisesti kolmannen sektorin käyttöön. Vertaismentorointi sinällään ei ole sektorisidonnaista ja menetelmää voidaan soveltaa eri aloilla ja sektoreilla. eMessi-oppaassa esitettävä vertaismentorointiprosessin runko lähestyy työhyvinvointikysymyksiä järjestötyön erityispiireet, mm. työn itsenäisyys, työskentely vapaaehtoisten kanssa sekä työn arvopohja huomioiden.

eMessi-oppaassa esitellään toimintatapa, hankkeissa kertyneitä kokemuksia verkkovertaisuudesta ja -vuorovaikutuksessa sekä 6–8 vertaismentorointitapaamisen runko. Rungon teemat perustuvat eMessi2-hankkeen aikana toteutettuihin eMessi-ryhmäprosesseihin.

Ryhmiä hankkeen aikana oli 11. Kukin ryhmä koostui pääsääntöisesti 5-6 työntekijäistä, keskustelun etenemisestä vastaavasta fasilitaattorista sekä havainnoijana ja teknisenä tukena toimineesta hanketyöntekijästä. Ryhmät kokoontuivat yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti, noin kerran kuukaudessa 1,5–2 tuntia kestäviin eMessi-tapaamisiin. Ryhmät olivat suljettuja ryhmiä ja ne tapasivat 6–8 kertaa.

Ryhmien yleisenä tavoitteena oli työhyvinvoinnin edistäminen. Keskustelun teemoja ei rajattu etukäteen tarkasti ja jokainen ryhmä sai itse määritellä keskusteltavat teemat. Työhyvinvointia tarkasteltiin eri tekijöiden: yksilön, työn sisällön ja johtamisen, työyhteisön ja organisaation yhteispelinä (ks. Manka 2008) ja työn imu -käsitteen (ks. Hakanen 2005) kautta.


*eMessi-toiminta tarkoittaa verkkovälitteisen vertaismentoroinnin menetelmää, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti pienissä, alle 5 henkilön työyhteisöissä työskentelevät järjestöalan ammattilaiset.

eMessi-menetelmä on kehitetty Humanistisen ammattikorkeakoulun kahdessa TKI-hankkeessa: vuoden 2013 aikana toteutetussa ESR-rahoitteisessa Humanistisen ja kasvatusalan pienten työpaikkojen ammattilaisten eMentorointi (eMessi) -esiselvityksessä ja Työsuojelurahaston rahoittamassa Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyön tueksi (eMessi2) -hankkeessa 11/2013–11/2015.